Inschrijving beginnersloopgroep training

Verplicht veld*

Personalia


 

Vragenlijst "Lichamelijke geschiktheid tot lopen"

Een goede gezondheid is een voorwaarde voor het lopen. Zowel voor u als loper, als voor de vereniging en trainers is het van belang dat u zonder gevaar voor uw gezondheid in staat bent om deel te nemen aan de looptrainingen en/of een conditietest. Door het invullen van de vragenlijst wordt u op uw eigen verantwoordelijkheid gewezen, ten aanzien van een gezonde en een veilige wijze van lopen en krijgen zowel u als de trainer meer inzicht in uw gezondheid.
Ja, op één of meerdere vragen:
Neem contact op met een (sport)arts of sportmedisch adviescentrum (SMA voor een consult en/of onderzoek alvorens met de looptrainingen te beginnen.
Nee, op alle vragen:
Indien u naar beste weten op alle vragen nee hebt geantwoord, dan mag u ervan uitgaan dat u zonder problemen deel kunt nemen aan het A.V.W. loopprogramma.

 

Sportachtergrond en lichamelijke conditie

Hieronder staan een drietal vragen, wilt u deze invullen zodat wij een goede inschatting van uw sportachtergrond en lichamelijke conditie kunnen maken.
1. Uw sportachtergrond

2. Uw loopachtergrond
2. Uw loopprestatie

 

Ondertekening en versturen

Resultaten vragenlijst "lichamelijke geschiktheid tot lopen"
Hierbij verklaar ik op alle vragen die op de bovenstaande vragenlijst over "lichamelijke geschiktheid tot lopen" staan "nee" te hebben geantwoord. Als ik op één van de vragen "ja" heb geantwoord, zal ik, voordat ik deelneem aan de beginnersloopgroep training, een arts consulteren en het gegeven advies opvolgen. Ik verklaar tevens op eigen risico en voor eigen verantwoording deel te nemen aan deze training.

Aldus naar waarheid ingevuld: